Mediáció – konfliktuskezelés közvetítéssel

Ha megromlik a kapcsolatod valakivel, aki különben fontos neked, akivel hosszú távon jó viszonyt szeretnél fenntartani, de zátonyra futott a kommunikációtok, akivel beszélnél, de félresiklik minden próbálkozás… segíthet neked egy felkészült mediátor, aki független kívülállóként nem mindenáron való győzelemre, hanem konstruktív együttműködésre, a kommunikáció helyreállítására törekszik. Minél mélyebb a szakadék, annál több figyelmet, erőfeszítést és odaadást kíván a híd felépítése. Hogy miért érdemes nekigyűrkőzni mégis?

“Több örömet rejt a konfliktus megoldására tett kísérlet, mint amikor sikerül még jobban elmélyíteni azt. Nem mondom, hogy könnyű, de végrehajtható. Nem azt mondom, hogy mindig, csak azt, hogy érdemes megpróbálni!”

                                                                                                             Thomas D`Ansembourg

A mediáció lényege

A mediáció – közvetítés – egy sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése, a vitában nem érintett, harmadik személy [közvetítő] bevonása segítségével.  Célja a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása. A közvetítők tevékenységét A közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény szabályozza.

A közvetítő feladata, hogy a közvetítés során pártatlanul, lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint közreműködjön a felek közötti vitát lezáró megállapodás létrehozásában.

A közvetítő munkája során egy sajátos beszélgetési technikát alkalmaz, amely célirányosan előre visz a megállapodás elősegítése érdekében. Nem kutatja a múltat, nem értékeli a vitában álló feleket, nem keres bűnöst és nem ítélkezik. Jövőorientált, pártatlan, a problémák gyors és mindkét fél számára előnyös megoldását segíti.

A közvetítőt a közvetítői tevékenysége során szerzett tényekkel és adatokkal összefüggésben titoktartási kötelezettség terheli. A közvetítőkről és a közvetítőket foglalkoztató jogi személyekről vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokról a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közvetítői névjegyzéket vezet.

Mediáció – konfliktuskezelés mediátor közvetítésével

Közvetítői eljárásra akkor van lehetőség, ha azt a felek kölcsönösen elfogadják és azt a törvény nem zárja ki. A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás mellett a feleknek joguk van arra, hogy a vitás ügyben igényüket bírósági eljárás keretében érvényesítsék.