A mediáció fajtái

Nézeteltérés, vita, érdekütközés az élet minden területén előfordul, és igen gyakori, hogy a konfrontálódó felek nem tudnak egymással dűlőre jutni. Sokszor egyszerűen túllépnek a problémán és olyan területeken építik tovább kapcsolatukat, ahol egyetértésben vannak. Más esetben megszakítják egymással a kapcsolatot, vagy az időre bízzák a probléma megoldását. Vagy azért, mert a probléma jelentéktelen és nem befolyásolja a felek további kapcsolatát, vagy azért, mert a másik fél nem fontos annyira, hogy energiát fektessenek a vita rendezésébe, vagy a vitában álló feleknek nincs tudomásuk a mediálás módszeréről, széleskörű alkalmazhatóságáról.

Vannak azonban olyan területek, ahol egyre szélesebb körben ismert a vitarendezés jól alkalmazható, bevett módja, egy harmadik, független fél bevonása, idegen szóval a mediálás gyakorlata.

Ilyen területek:

  • Család, párkapcsolatok
  • Közösség, iskola
  • Üzleti élet, gazdasági szféra
  • Munkaügy
  • Társadalom, politika
  • Büntető igazságszolgáltatás

Magyar Judit: A mediáció, mint a konfliktuskezelés alternatív módja c. tanulmánya alapján