A mediálás folyamata

  1. Kapcsolatfelvétel a mediátorral: történhet személyesen, telefonon vagy emailben.  A mediálás létrejöhet magánszemélyek kezdeményezésére, illetve történhet bírósági vagy gyámhatósági megbízással.
  2. Az összeférhetetlenség vizsgálata. A mediátornak meg kell vizsgálnia az ügyet abból a szempontból is, hogy a pártatlansága biztosított-e. 
  3. Előkészítő beszélgetés, ahol a vitában álló felek megismerkednek a mediátorral, a mediátor megismeri az ügyet és eldönti, hogy alkalmas-e a konfliktus megoldására a mediálás módszere, illetve hogy indokolt-e közvetítő bevonása a vitás helyzet rendezésébe.   Amennyiben igen a válasz, aláírja mindkét fél és a mediátor a mediátor felkérését tartalmazó megállapodást, majd a beszélgetés további részében a mediátor egyéni megbeszélések keretében tájékozódik az ügy részleteiről, a vitában álló felek igényeiről. Felméri, hogy mi a felek igénye, milyen témákat szeretnének érinteni. Hová szeretnének eljutni a tárgyalás végén, mivel lennének elégedettek? Mi az, amiből engedni tudnának? Van-e valaki, aki befolyásolja a döntésükben? Szeretnék-e elhozni az ülésre? Született-e már valamilyen megállapodás a témában, vagy volt-e már erre irányuló kísérlet? Van-e bírósági per, esetleg jogerős ítélet valamelyik témában? Beszélő viszonyban vannak-e egymással? Itt  dőlhet el az is, hogy a mediáció mely formáját alkalmazzuk: indokolt lehet páros mediáció, amikor két mediátor dolgozik együtt, vagy úgynevezett sétáló mediáció, amikor a felek 2 külön helyiségben tartózkodnak és a mediátor ingázik közöttük. Az előkészítő beszélgetés az ügy összetettségétől függően kb. 1.5 óra. 
  4. A mediálás folyamatában a mediációs ülés a fő alkotórész. Időtartama kb. 3 óra, itt történik a felek közötti vitás kérdések rendszerezése, a lehetséges megoldások, kölcsönös engedmények számbavétele, megtárgyalása, írásbeli megállapodás létrehozása. Nagyon elmérgesedett helyzetben vagy bonyolult, soktényezős ügy esetén előfordulhat, hogy az első ülés végéig nem születik meg a végleges megállapodás, a részeredményeket azonban mindenképpen rögzítjük a következő ülésig.
  5. Kontroll mediációs tárgyalás – ha előbb nem jelentkeznek a felek problémával – a megállapodás után 2 hónappal. Célja a megállapodás végrehajtásának ellenőrzése, a gyakorlatban mutatkozó nehézségek megbeszélése, szükség esetén a megállapodás módosítás.
  6. Rendkívüli („garanciális”) tárgyalás – a kontroll megbeszélés előtt a felek bármelyike kérheti abban az esetben, ha nem elégedett a megállapodás valamely pontjának működésével.