Díjazás

A mediátor díjának mértéke a törvényi szabályozáshoz igazodva, a mediálás helyszínének, a mediációban résztvevők és a közvetítők számának függvényében, egyéni megbeszélés alapján kerül megállapításra.

27.§(1) A közvetítő tevékenységéért díj jár és a mediátor igényt tarthat a felmerült és igazolt költségei megtérítésére, továbbá a díj és a költségek előlegezésére is.

(2) Az egyes ügyekben felszámítandó díj összegében a természetes személy vagy jogi személy és a felek szabadon állapodnak meg.

A mediátor közvetítői díját és költségeit fő szabály szerint – eltérő megállapodás hiányában – a mediálásban érintett felek egymás között egyenlő arányban viselik.

37.§(1) A közvetítő (a jogi személy nevében eljáró közvetítő esetében a jogi személy) a díj és költségek megfizetését (előlegezését), ha számlaadásra kötelezett, számla, ha számlaadásra nem kötelezett, átvételi elismervény kiállításával igazolja.