Oktatási mediálás

Oktatási mediálás – barátságosabb, nyugodtabb környezet megteremtése gyermekeinknek. Idealizált eszménykép a konfliktusmentes iskola.  Az osztályközösség, az iskolai közösség életének természetes velejárója, hogy a közösség tagjai alkalmanként konfrontálódnak egymással. A pedagógusok napi munkájához tartozik ezeknek az ellentéteknek, összetűzéseknek az elsimítása. Előfordul azonban, hogy minden igyekezet ellenére az ellentétek állandósulnak, a konfliktusok újra és újra kipattannak egyes diákok, esetleg osztályok között.

Nem ritkán hallani tanár és diák, és egyre gyakrabban tanár és szülő közötti ellentétekről is.  Amikor „házon belül” már nem sikerül megoldani az elmérgesedett konfliktushelyzetet, jó szolgálatot tehet egy független, felkészült külső személy, aki elfogultság nélkül képes átlátni a helyzetet. Az ellentétben álló feleket egy a konfliktuskezelő kommunikációs technika segítségével olyan megállapodáshoz segíti, amelyet minden fél magáénak érez, minden fél számára fontos a megállapodás betartása, ami a legtöbb esetben az állandósult konfliktus megszűnéséhez vezet.

Az iskolai agresszió fékezhető az iskola pedagógusainak és egy jól felkészült oktatási mediátornak az együttműködésével. Már kisgyermekkorban megtanítható a gyermekeknek az énközlés módszere, ami a konfliktusmegoldás alapja. Következetes alkalmazásának segítségével oldhatók a kialakult feszültségek és megelőzhető újabb konfliktusok kirobbanása.