Rokoni kapcsolatok rendezése

A családi mediáció magában foglalja a családban, sőt a rokoni kapcsolatok körében előforduló konfliktusok megoldását is.

Csak néhány lehetséges eset a teljesség igénye nélkül:

– nézeteltérések, vitás helyzetek házastársunk szüleivel

– gyakran a fenti problémából eredően az unokák és nagyszülők kapcsolattartása

– válás utáni kapcsolattartás a különélő szülő szüleivel

– felnőtt testvérek közötti viták

– felnőtt gyermek és szülője közötti megromlott viszony

Kiemelem a nagyszülők és unokák kapcsolattartását. Kevesen tudják, hogy a gyermekek jogai közé tartozik nem csak a szüleivel, hanem a a nagyszüleivel is folyamatos kapcsolatot tartani. Ezt nem mindig könnyű megvalósítani. Gyakran valamelyik nagyszülő nem fogadja el a családba érkező vőt vagy menyet, de ugyanúgy a fordítottja is gyakori. Ebben a helyzetben a szülők egyike igyekszik távol tartani a gyermeket a nagyszülőktől. Ez természetesen megmérgezi a családi békét.

Családi mediáció esetén kicsit lassabb haladási tempóra kell számítani. A felsorolt esetek többnyire hosszú évek alatt egymásra rakódó, kimondott-kimondatlan sérelmek, megbántások által elmérgesedett viszálykodások, amelyek „lebontásához” időre és türelemre van szükség. 

Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net

A mediátor itt is tartja magát az alapszabályhoz, nem kutatja a múltat, nem keresi a bűnöst, nem ítélkezik. Azonban a felek igényeinek, elvárásainak, felajánlásainak számbavételénél elő fognak bukkanni az ellenségeskedéshez vezető cselekedetek, viselkedésformák. Ha direkt közléssel, akkor egyszerűbb a helyzet, ha azonban burkoltan, más üzenetekbe „csavarva”, akkor feltételezhetően hosszabb idő szükséges a rejtett tartalmak „kicsomagolásához”.

Az eredmény – egy jól együttműködő, elfogadó, nyugodt légkörű, megbecsülésen és tiszteleten alapuló tágabb család – azonban kárpótol a megmentésére fordított energiáért.