Titoktartás

Alaphelyzetben a mediáción csak a mediátor/mediátorok és a vitában álló felek vesznek részt. Ha szükséges szakértő bevonása, az csak minden résztvevő beleegyezésével történhet. Ajánlott minden esetben külső, független szakértő felkérése, aki egyik vitában álló félhez sem kötődik.

A mediátort titoktartás köti, minden tudomására hozott információt titokként kell kezelnie, a mediálás folyamán csak azokat a tényeket használhatja fel, amire a vitában álló felek felhatalmazzák.

A mediátor tanúként nem idézhető be az általa mediált ügy vonatkozásában.

2002. évi LV. törvény:

Titoktartási kötelezettség

26. § (1) A közvetítőt – ha törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan tényt és adatot illetően, amelyről a közvetítői tevékenységével összefüggésben szerzett tudomást.

(2) A közvetítő titoktartási kötelezettsége a közvetítői tevékenység megszűnése után is fennáll.